DIY Textile School

Hier vind je inspiratie

Veelgestelde vragen, Textile Art (FAQs)

Textile Art: Visie en Doel van de Opleiding

1 Welke visie heeft DIY Textile School?
Iedereen heeft een innerlijke creatieve stem; daaraan kunnen we met textiele technieken uitdrukking geven. Bezieling en creativiteit staan voorop; ze gedijen het best in een omgeving met geestverwanten. Mensen ontwikkelen hun creatieve talenten door, individueel en in groepsverband, te doen, te maken, plezier in het proces te hebben. Studenten werken in een groep onder leiding van een docent. Ze profiteren van elkaars ideeën en feedback. Gezamenlijk ontdekken ze nieuwe manieren om te kijken en kunst te scheppen.

2 Wat is het doel van de opleiding?
Studenten die al enige basiskennis hebben op het gebied van een aantal textiele werkvormen, helpen en inspireren bij hun creatieve ontwikkeling . Hen helpen om inzicht te krijgen in hun persoonlijke creatieve stijl en zich desgewenst verder te ontwikkelen tot textielkunstenaar.

Over het Programma

3 Wat leer ik op de opleiding?
Textiele technieken en materiaalkennis
Begrip en toepassing van beeldende aspecten (zoals lijn, punt, vorm, textuur, compositie)
Inzicht in het beeldend proces
Inzicht in reflectie op het eigen werk om dit verder te ontwikkelen
Artist statement schrijven en portfolio maken

4 Hoe is de opleiding gestructureerd?
De opleiding is opgebouwd uit zes modules, waarin steeds een bepaald element van ontwerp centraal staat: Compositie & Contrast; Lijn, Punt & Vorm; Kleur; Patroon & Ritme; Textuur & Structuur; Ruimtelijk werken.
Na afloop van elke module krijgt de student een afrondende module-opdracht en schrijft een reflectieverslag over dit betreffende element van ontwerp.
De laatste maanden van de opleiding wordt besteed aan het voorbereiden en organiseren van de afsluitende groepstentoonstelling.

5 Welke onderwerpen komen in de opleiding aan de orde? Welke niet?
Wel: In de lessen komt een breed scala van onderwerpen aan de orde die betrekking hebben op compositie, beeldende aspecten, manieren van verbeelding, het beeldend proces en verschillende textiele kunstvormen, maar ook wat er bij exposeren komt kijken. Daarnaast wordt veel aandacht besteed aan bewerkingstechnieken: en – in iets mindere mate – verwerkingstechnieken:
Niet: Aan basale ontstaanstechnieken wordt in de opleiding niet zozeer aandacht besteed. Studenten worden geacht van tenminste een aantal van deze technieken enige kennis in huis te hebben voordat ze aan de opleiding beginnen. Textile Art is dus géén stap-voor-stap programma waarin je de basisbeginselen van naaien, breien, weven, kantklossen, handborduren of spinnen leert.

6 Welke educatieve hulpmiddelen worden gebruikt voor mijn creatieve ontwikkeling?
Ontwikkelopdrachten
Schetsboek-opdrachten
Literatuurtips voor verdieping
Kunst- en textielgeschiedenis
Feedback in de les

7 Waar en wanneer zijn de lessen?
Eens per maand een dinsdag of zaterdag op school in Amsterdam met docent. In totaal 18 bijeenkomsten van 6 lesuren per keer.

8 Waar worden de lessen gegeven?
Lessen worden doorgaans gegeven in het atelier van DIY Textile School in Amsterdam. Als het voor de te leren technieken noodzakelijk is, wordt een les incidenteel op een andere locatie gegeven.

Over de Leiding

9 Wat is de rol van de leraar?
De docent komt 1 soms 2 keer lesgeven in een specifiek onderdeel van de opleiding. Tijdens de lessen is de rol van de docent:
Inspireren
Aanleren van een techniek
Aanzetten tot experimenteren
Geven van feedback tijdens de les
Het geven van de ontwikkelingsopdrachten

10 Wat is de rol van de directeur?
De zakelijke leiding van de school
Leiding geven aan het creatieve team
Zorgen voor een stimulerende omgeving waarin optimaal geleerd kan worden
Zonodig studenten individueel steun geven in hun creatieve proces.

11 Wat is de rol van het creatieve team?
De studenten in de lessen te ondersteunen in het creatieve proces
Via het blog feedback, tips en inspiratie te geven
Schriftelijk feedback te geven op de module-opdrachten en reflectieverslagen

Over de Studenten (algemeen)

12 Wie volgen de opleiding Textile Art?
Studenten van de tweejarige opleiding zijn voornamelijk vrouwen tussen 35 – 70 jaar. Iedereen heeft affiniteit met textiel. Sommigen doen de opleiding naast hun werk of zijn met pensioen. Anderen zijn werkloos geraakt en gebruiken de opleiding als omscholing. Een aantal cursisten volgt de opleiding om kunstenaar te worden, anderen willen hun hobby naar een hoger niveau brengen. Bij iedereen gaat het om creatieve ontwikkeling. Sommige studenten zijn verder in hun kunstzinnige ontwikkeling dan anderen. Met de verschillende niveaus wordt in de lessen en met de opdrachten rekening gehouden.

13 Wat is het niveau van de studenten?
Het niveau van de studenten varieert sterk: van tamelijke beginner tot mensen die al regelmatig exposeren. De gevorderde studenten of studenten met meer tijd en een hoog ambitieniveau worden aangemoedigd om extra ontwikkelopdrachten te doen en meer tijd te besteden aan voorbereiding.

14 Ben ik creatief genoeg?
Veel mensen denken dat kunst gebaseerd is op talent, dat talent willekeurig over de mensen verspreid is en dat je talent hebt of niet. Dit is een mythe. Je kunt het maken van kunst leren en je kunt er steeds beter in worden, het trainen.
Maken van kunst betekent dat je moet kunnen omgaan met een behoorlijke hoeveelheid onzekerheid en twijfel. Met het laten zien van je kunstwerken, laat je ook een deel van jezelf zien: je inspiratie, je ideeën, de emotie erbij zijn allemaal heel persoonlijke dingen. Het vergt veel moed en lef om met kunst bezig te zijn en om het aan de wereld te laten zien. De meeste mensen trekken zich daarom kritiek op hun kunstwerken heel persoonlijk aan.
Onze ervaring (en die van veel van onze studenten) is: een succesvolle student is iemand die vooral haar kennis wil vergroten, haar denkwijze verruimen en de wereld wil onderzoeken. Zij ziet kritiek niet als een voldongen feit, maar als een middel om zich te blijven ontwikkelen.

De Rol van de Student

15 Leeractiviteiten: Wat moet ik doen?
Voorbereiden van de les (thuis) door lezen, video’s bekijken, materialen verzamelen en/of prepareren
Modulaire bestudering van onderwerpen: 6 ‘blokken’ van steeds drie maanden
Experimenteren in de les onder leiding van deskundige docenten
Thuis verder werken door het maken van ontwikkelopdrachten en schetsboekopdrachten
Samenstellen van een portfolio
Eigen werk exposeren (groepstentoonstelling.)

16 Waar leer ik buiten de lessen?
Thuis: eigen werkplek
Blog: informatievoorziening
Musea/galeries: (individueel) bezoek van tentoonstellingen

17 Hoeveel moet ik thuis doen?
Afhankelijk van het ambitieniveau van de student dient er thuis aan de opdrachten tussen 5 en 15 uur per week besteed te worden.

18 Leer ik alleen of leer ik groepsverband?
Tijdens de les (eens per maand) wordt met de groep geleerd en feedback gegeven op werk van de maand daarvoor. De groep bestaat uit 16 studenten.
Na de les leert de student thuis individueel zelfstandig verder, daarbij gesteund door ontwikkelopdrachten (huiswerk) en contacten met medeleerlingen via het (besloten) blog.

De Beoordeling van de Student

19 Krijg ik rapportcijfers?
We geven geen rapportcijfers. We ondersteunen je met persoonlijke beoordelingen, gericht op jouw persoonlijke groei.

20 Waaraan moet ik voldoen om het certificaat te krijgen?
Deelnemen in de lessen. (Afwezigheid is toegestaan in overleg)
Ontwikkelingsopdrachten maken
Alle zes modules, inclusief reflectieverslagen en module-opdrachten succesvol hebben afgerond
Deelnemen aan de groepstentoonstelling.

Financieel

21 Hoeveel ben ik kwijt aan materiaalkosten?
De kosten van het materiaal bepaal je uiteindelijk zelf. Je krijgt voor elke les een materiaallijst met dingen die je moet meenemen. Denk aan lapjes stof, borduurgaren, tekenpapier etc. De meeste daarvan heb je waarschijnlijk wel in huis – of je kunt ze krijgen van een kennis of vriendin, of ze zijn goedkoop te vinden in een kringloopwinkel. Je kunt ze ook in de les (en voor een concurrerende prijs) kopen bij DIY Textile School.
Of je dure stoffen wilt gebruiken of werken met hergebruikte tafellakens maakt natuurlijk uit voor de prijs. Het kan allebei. Je kunt het zo duur of goedkoop maken als je zelf wilt. Sommige studenten werken bijna alleen maar met (her)gebruikte en slim op de kop getikte materialen en zijn aan het einde van de opleiding weinig geld kwijt (het meeste aan textielverf). Anderen kopen het liefst alle nieuwe garens, verven en dergelijke en geven daar aanzienlijke bedragen aan uit.

22 Waarom moet het gehele cursusgeld in het eerste jaar betaald worden?
De cursus is één geheel; door de opzet is het niet mogelijk om halverwege na het eerste jaar nieuwe studenten tot het tweede jaar toe te laten. De vaste lasten van de school lopen door, en ook de docenten moeten betaald worden. Om te kunnen garanderen dat wij tijdens het tweede jaar aan onze verplichtingen kunnen voldoen, moeten wij ook de studenten vragen om voor de duur van de gehele cursus hun financiële verplichtingen na te komen, Dat betekent dat het cursusgeld voor de hele cursus in het eerste jaar moet worden betaald.
Hierbinnen heb je overigens nog wel een keuze: je kunt ervoor kiezen het cursusgeld in één keer, in twee keer of in tien termijnen te voldoen.

23 Zijn de kosten van de opleiding fiscaal aftrekbaar?
Wanneer je de opleiding volgt voor je beroep of toekomstige beroep zijn de kosten van de opleiding fiscaal aftrekbaar.

24 Kan mijn werkgever meebetalen aan de opleiding?
Sommige cursisten kregen de opleiding geheel of gedeeltelijk betaald door hun werkgever, al dan niet in het kader van een afvloeiingsregeling. Dat moet de student zelf regelen.