DIY Textile School

Hier vind je inspiratie

Privacyverklaring

Privacyverklaring DIY Textile School

versie 3 mei 2018

1. DIY Textile School is ingeschreven bij de KvK onder nummer 34393931 en gevestigd op Tussen de Bogen 36, 1013 JB Amsterdam.

2. DIY Textile School verzamelt gegevens die je rechtstreeks aan ons verstrekt wanneer je onze website bezoekt en/of jezelf registreert voor de Nieuwsbrief. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:
ten behoeve van de Nieuwsbrief: naam en email;
ten behoeve van bestellingen van producten en/of cursussen via de webshop: naam, email, adres, telefoonnummer, betaalgegevens (bankrekeningnummer);
ten behoeve van bestellingen van cursussen die contant worden afgerekend: naam, emailadres, telefoonnummer.
Ten behoeve van de aanschaf van producten die contant worden afgerekend worden geen persoonsgegevens opgeslagen, tenzij je een factuur op naam wil; in dat geval wordt minimaal de naam opgeslagen.

3. Inzage en wijziging gegevens
Je kunt je gegevens bij ons opvragen, laten wijzigen als ze niet correct zijn, aanvullen of laten verwijderen, mits het niet gaat om gegevens die wij in het kader van de fiscale administratie moeten bewaren – als bedrijf zijn wij wettelijk verplicht om klantgegevens zeven jaar te bewaren.
Gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief kunnen altijd worden verwijderd. De uiterlijke termijn waarop wij dat doen nadat we daartoe een verzoek van je hebben ontvangen is vier weken. Je kunt je in elke Nieuwsbrief uitschrijven via de link onderaan de Nieuwsbrief of door contact met ons op te nemen nemen via ons emailadres: admin@diytextileschool.nl

4. Gegevensuitwisseling met derden.
In enkele gevallen delen wij gegevens met andere bedrijven. Dit doen wij alleen als dit voor onze bedrijfsvoering noodzakelijk is, of wij daar wettelijk toe verplicht zijn. Wij verkopen je persoonsgegevens niet en we geven of verhandelen ze ook niet aan anderen voor commerciële doeleinden. DIY Textile School maakt gebruik van de diensten van de volgende bedrijven: voor betalingsverkeer (RABO bank, PayPal , iZettle en Mollie); voor beveiligde data-opslag (Dropbox en Box.com); voor website en webshop (Automattic en HostingSquad); voor de Nieuwsbrief (MailChimp); en voor evaluaties (SurveyMonkey). Volgens de informatie die deze organisaties in hun privacy verklaringen geven, worden klant- en betalingsgegevens door heb behandeld conform de eisen die Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) hieraan stelt.

DIY Textile School deelt jouw persoons- en contactgegevens dus niet met derden en we verkopen of verhandelen ze ook niet, behalve bij de onder punt 4 genoemde bedrijven, voor de daar omschreven redenen. Verder worden persoonsgegevens alleen verstrekt aan derden wanneer daar een wettelijke verplichting toe bestaat (bijvoorbeeld bij een controle door de fiscale autoriteiten).

5. Duur van de opslag
Je gegevens ten behoeve van de Nieuwsbrief zijn bij ons opgeslagen tot nadere opzegging door jouzelf of tot het stopzetten van activiteiten door DIY Textile School. Bij aankopen van cursussen en/of producten worden de gegevens opgeslagen conform de fiscale bewaarplicht van 7 jaar (deze termijn is vastgesteld door de Belastingdienst). Na deze periode worden zij vernietigd.

6. Klachten
Als je een klacht hebt over de behandeling door ons van jouw persoonsgegevens kun je contact opnemen via email admin@diytextileschool.nl. Indien de klacht niet naar je zin wordt behandeld staat het je uiteraard vrij om een klacht te deponeren bij de Autoriteit voor Persoonsgegevens.