DIY Textile School

Hier vind je inspiratie

Algemene voorwaarden

Workshops Algemene VoorwaardenWebshop Leveringsvoorwaarden
Opleidingen en Workshops Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van (potentiële) cursisten voor wat betreft cursussen, workshops en opleidingen.

1 Inschrijving

Voor de opleidingen en workshops zijn er verschillende startmomenten. Inschrijving dient plaats te vinden voorafgaand aan de cursus. Alle cursussen, workshops en opleidingen worden gehouden onder voorbehoud van voldoende inschrijvingen.

2 Betalingen

 • 2.1 Na aanmelding ontvang je een bevestiging voor deelname aan de DIY Textile School. Je aanmelding is officieel wanneer we je (aan)betaling hebben ontvangen.
 • 2.2 De datum van ontvangst van de (aan)betaling bepaalt de volgorde van deelname.
 • 2.3 Betaling is mogelijk op twee manieren: A) door overmaking van het openstaande bedrag op rekening NL65 RABO 0121.1036.76 op naam van DIY Textile School te Amsterdam; B) door betaling via iDEAL op de webshop van DIY Textile. Bij betaling via de bank graag een bestel- of factuurnummer vermelden. Bij sommige opleidingen zijn termijnbetalingen mogelijk. Geef dan ook aan welk termijn je voldoet (bijv. 1e termijn). Let op dat bij handmatig overmaken van termijnen soms administratiekosten in rekening worden gebracht. De lesgelden zijn inclusief 21% btw.
 • 2.4 Termijnbetalingen via de webshop zijn ook mogelijk en hebben de voorkeur boven handmatige termijnbetalingen. Met het overmaken van de eerste termijn via iDeal via de webshop machtig je DIY de volgende termijnen automatisch af te schrijven van je rekening via automatisch incasso.

3 Annulering

 • 3.1 Na ontvangst door DIY Textile School van de (aan)betaling kun je gedurende 14 dagen je aanmelding zonder kosten annuleren. De (aan)betaling wordt dan teruggestort op je rekening. Annuleer je je deelname na deze bedenkperiode, dan wordt de (aan)betaling beschouwd als vergoeding voor bank- en administratiekosten tot een maximum van €100,- in het geval van workshops boven dit bedrag.
 • 3.2 Na inschrijving voor een opleiding dient het resterende bedrag 4 weken voor aanvang van het studie op de bankrekening van DIY Textile School te staan. (Bij de tweejarige opleiding is gespreide betaling mogelijk; zie daarvoor punt 4 van deze Algemene Voorwaarden.)
 • 3.3 Voor de opleidingen geldt dat annuleren van je inschrijving mogelijk is, en wel ­schriftelijk (per brief of email) tot 4 weken voor de startdatum van de opleiding. Je annulering geldt pas wanneer deze per schriftelijk (per email) is bevestigd door DIY Textile School. ook in dit geval wordt de (aan)betaling beschouwd als vergoeding voor bank- en administratiekosten.
 • 3.4 Mocht blijken dat je na 2 aanmaningen nog niet aan je betalingsverplichting hebt voldaan, kan door DIY Textile School het incassobureau worden ingeschakeld. Alle daaruit voortvloeiende kosten zijn voor jouw rekening en zullen derhalve door het incassobureau op je worden verhaald.
 • 3.5 Ontheffing van betaling/restitutie van lesgeld, bijvoorbeeld op grond van onderbreking van de lessen gedurende het cursusjaar, is slechts mogelijk in zeer bijzondere en aantoonbare gevallen zoals langdurige ziekte of verhuizen van meer dan 200km. Voor deze ontheffing kan een schriftelijk (per brief of digitaal) verzoek worden ingediend bij de directie.
 • 3.6 DIY heeft het recht een workshop of opleiding te annuleren indien er niet voldoende aanmeldingen zijn. Reeds betaald cursusgeld wordt in dat geval geretourneerd.

4 Corona-maategelen

 • 4.1 Wanneer DIY genoodzaakt is om een workshop of opleiding te annuleren of te verzetten wegens COVID-19 maatregelen van de overheid dan kan je de cursus of opleiding inhalen op een nader te bepalen datum of, wanneer dat niet mogelijk is, een voucher ontvangen voor de waarde van de workshop of opleiding die een geldigheid heeft van 1 jaar vanaf uitgiftedatum van de voucher. Restitutie van de betaling is in dit geval niet mogelijk.
 • 4.2 Wanneer je afzegt voor een cursus of opleiding omdat je klachten hebt zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plotseling verlies van smaak en reuk en conform de regelgeving van de overheid thuis moet blijven of om andere Corona gerelateerde redenen dan kan je de cursus op een andere datum inhalen of een voucher ontvangen voor het bedrag van de cursus. Restitutie van de betaling is in dit geval niet mogelijk. Voor zowel 4.1 als 4.2 geldt dat de voucher voor andere cursussen of producten in de webshop van DIY gebruikt kan worden. Wordt de voucher niet in zijn geheel gebruikt blijft het resterende bedrag van de voucher geldig tot 23 april 2021. De voucher kan niet in contanten worden omgezet.

5 Gespreide betaling

Voor de tweejarige opleiding is gespreide betaling mogelijk in twee of tien termijnen (de aanbetaling niet meegerekend). Zie hiervoor het overzicht dat met de betaling informatie wordt meegestuurd.

6 Lesmateriaal

Materialen en (bij opleidingen) de kosten van excursies zijn niet bij het cursusgeld inbegrepen, tenzij op de website anders staat vermeld. Voor aanvang van een workshop of opleiding krijgt de cursist een lijst van benodigde materialen (al dan niet als download-link) toegezonden.

7 Algemeen

 • 7.1 Van iedere cursist in een workshop of opleiding bij DIY Textile School hebben wij een e-mailadres nodig. Dit is nodig om bijvoorbeeld op het besloten blog te komen en het doorgeven van cursusinformatie en roosterwijzigingen bij (bijvoorbeeld) ziekte van een docent.
 • 7.2 Om reden van kwaliteitsverbetering en/of herprogrammering behoudt DIY Textile School zich het recht voor de opleidingsprogramma’s tussentijds te wijzigen. Aan de brochure, website etc. kunnen geen rechten worden ontleend.
 • 7.3 We versturen ook een kwartaal nieuwsbrief met nieuwe workshops, evenementen en andere activiteiten. In principe ontvangt je deze mail automatisch. Voor deze nieuwsbrief kun je je nieuwsbrief uitschrijven – volg daarvoor de instructies in de nieuwsbrief.

8 Fotografie en filmmateriaal

Het is mogelijk dat tijdens cursussen of activiteiten foto’s of films worden gemaakt. Dit materiaal kan worden gebruikt om voor publicitaire doeleinden voor DIY Textile School, bijvoorbeeld een brochure, een website of een flyer. Indien je hier vragen of opmerkingen over hebt, kun je contact opnemen met diytextile@gmail.com.

9 Absentie

 • 9.1 Verhindering van deelname aan de lessen van de cursist, om welke reden dan ook, geeft geen recht op restitutie van het lesgeld behalve in speciale gevallen omschreven in 3 en 4.
 • 9.2 Bij verhindering van een docent (bijvoorbeeld wegens ziekte of een andere zeer dringende reden) wordt telefonisch bericht gegeven aan de cursist. Indien mogelijk wordt een telefooncirkel geregeld. De lessen van workshops of opleiding worden ingeval van verhindering door de docent in overleg met de cursisten op een ander tijdstip ingehaald.

10 Onderwijsstatuut en lesgarantie

De met DIY Textile School gesloten overeenkomst leidt voor DIY Textile School tot een inspanningsverplichting, niet tot een resultaatsverplichting.

11 Aansprakelijkheid

 • 11.1 DIY Textile School is niet aansprakelijk voor diefstal van, schade aan en/of het verdwijnen van eigendommen en goederen van cursisten
 • 11.2 Het door onachtzaamheid of met opzet veroorzaken van schade aan eigendommen van de DIY Textile School (zowel inventaris als opstal) komt voor de rekening van de desbetreffende cursist.
 • 11.3 Cursisten mogen geen eigendommen van DIY Textile School uit de lokalen meenemen naar huis. In het geval van diefstal wordt aangifte gedaan bij de politie.

12 Intellectueel eigendom

DIY Textile School behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendommen voor met betrekking tot de door DIY Textile School verstrekte middelen. De cursisten zijn niet gerechtigd cursus-, workshop of trainingsmateriaal, waarop rechten zoals hiervoor bedoeld aan DIY Textile School toekomen, op enigerwijze aan derden af te staan of in gebruik te geven of op openbare blogs bekend te maken.

13 Geheimhouding

Cursisten verplichten zich tot geheimhouding jegens derden van alle informatie die zij van medecursisten tijdens de bijeenkomsten ontvangen en waarvan cursisten het vertrouwelijke karakter moeten begrijpen.

14 Klachtenprocedure

Een goede relatie met onze cursisten is voor DIY Textile School belangrijk. Toch kan het gebeuren dat een cursist niet tevreden is – bijvoorbeeld over een cursus, een docent of over administratieve zaken. Cursist wordt verzocht dit zo snel mogelijk te laten weten. Opmerkingen, klachten en complimenten kunnen worden gemaild naar de directeur Ginni Fleck via diytextile@gmail.com of per briefpost gestuurd naar: DIY Textile School, Tussen de Bogen 36, 1013 JB Amsterdam. Op de ingediende opmerking of klacht zal altijd op redelijke en liefst zo kort mogelijke termijn worden gereageerd. Het indienen van een klacht betekent geen ontslag van betalingsverplichting.

15 Overige bepalingen

Op de overeenkomst tussen DIY Textile School en cursist is het Nederlands recht van toepassing

DIY TEXTILE WEBSHOP staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel AMSTERDAM  onder de handelsnaam DIY TEXTILE SCHOOL KVK-nummer: 34393931. Klanten kunnen de artikelen die DIY TEXTILE WEBSHOP verkoopt aanschaffen of bestellen via de webschool en in de fysieke SCHOOL. Wanneer een klant op een andere wijze wil bestellen, dan dient de klant hiervoor toestemming te krijgen van DIY TEXTILE WEBSHOP. In dat geval is DIY TEXTILE WEBSHOP gerechtigd om aanvullende of afwijkende leveringsvoorwaarden te stellen.

Betalen

De betaling van de bestelling kan op verschillende manieren. Bij het plaatsen van de bestelling kunt u uit de volgende opties kiezen:

 • iDeal (alleen voor Nederlandse klanten)
 • Vooruit betalen (overschrijving via Bank)
 • Pin betalen (Alleen mogelijk als u de bestelling komt ophalen)

Met iDeal rekent u af in de vertrouwde internet betaal omgeving van uw eigen bank. iDeal is de snelste en aanbevolen afrekenmethode die wij bieden. Bij betaling via iDeal heeft u de bestelling zo snel mogelijk in huis. Voor alle vragen over iDeal kunt u terecht op http://ideal.nl/. Bij Vooruit betalen maakt u zelf het geld over vanaf uw bankrekening naar die van DIY Textile School. In de bevestigings email staan alle gegevens die u nodig heeft om de transactie te voltooien. Houdt er rekening mee dat overboekingen vanuit het buitenland er enkele dagen over kunnen doen. Zodra wij de betaling ontvangen hebben, sturen wij u de bestelling op. U kunt er ook voor kiezen om de bestelling bij ons op te halen, hiervoor kiest u de optie “Pin betalen (Alleen mogelijk als u de bestelling komt ophalen)”. Na het plaatsen van de bestelling krijgt u bericht zodra de bestelling klaar ligt bij DIY. Ophalen van de bestelling kan bij DIY Textile School op afspraak. Op het moment dat u de bestelling ophaalt, rekent u ook af. U kunt dan door pin betalen. Als u nog vragen of opmerkingen heeft kunt u die stellen via email of tel. 0654654658

Verzenden en Levertijd

U kunt ervoor kiezen om de bestelling op te laten sturen of af te halen. Wij verzenden bestellingen in principe  alleen op dagen dat de school open is (dinsdag t/m vrijdag). Bestellingen geplaatst en betaald met iDeal worden in de regel binnen 5 werkdagen verzonden, maar in de meeste gevallen kunnen wij sneller leveren.

Verzendkosten

Indien u de bestelling wilt laten opsturen binnen Nederland betaald u € 7,25 verzendkosten. Past uw bestelling door de brievenbus dan zijn de verzendkosten € 4,25. Het versturen is voor rekening en risico van de besteller.

Ophalen

Indien u ervoor kiest dat u de bestelling bij ons op komt halen, kiest u bij het plaatsen van de bestelling de optie “Ik kom de bestelling ophalen”.  Na het plaatsen van de bestelling, bel ons op met een tijdstip om je pakket op te halen. Ophalen van de bestelling kan bij DIY Textile Webshop op afspraak. Op het moment dat u de bestelling ophaalt, rekent u ook af. U kunt dan met pin betalen. Hiervoor worden er geen verzendkosten toegevoegd aan de bestelling. U dient de bestelling binnen twee weken na plaatsing op te halen.

Verzenden en Levertijd naar andere EU landen

Het is ook mogelijk om een bestelling naar EU landen te laten versturen. De verzendkosten zijn €13,00 administratie-en verzendkosten onder de 10kg. Risico bij beschadiging en/of verlies is voor de afnemer. Voor de levertijden naar het buitenland kunt u de website van PostNL raadplegen. U kunt meer informatie opvragen via email (diytextile@gmail.com).

Internationale bestellingen/International Orders

Hoewel wij een Nederlandse bedrijf zijn, verzenden wij ook naar het buitenland. Wij verzenden wereldwijd via PostNL of een andere verzendmaatschappij. Alle internationale bestellingen worden verzonden als pakketpost. De keuze voor de verzendmaatschappij wordt door DIY Textile Webshop genomen, afhankelijk van pakketgrootte, kosten en snelheid van aflevering. Natuurlijk is overleg hierover mogelijk, neem daarvoor contact met ons op. Voor betaling van de bestelling kunt u kiezen voor overschrijvingen. Let erop dat bij een overschrijving het bedrag naar ons overschreven wordt in Euro’s. Voor de verzending gebruiken wij zoveel mogelijk PostNL. Voor de verzending worden verzendkosten in rekening gebracht. De verzendkosten worden automatisch berekend tijdens het afrekenen. Hou er rekening mee dat verzending naar andere landen langer zal duren.

Retourneren

Retourneren van een bestelling is mogelijk binnen 8 dagen na aflevering, met uitzondering van op maat gemaakte artikelen (zoals doorgesneden stof), en speciaal bestelde artikelen. Alleen ongeschonden artikelen in de originele verpakking mogen in deze periode geretourneerd worden. De kosten voor het retourneren zijn voor rekening van de klant. De klant is zelf verantwoordelijk voor de verzending, kosten van schade opgelopen bij de retourverzending worden op de klant verhaald. Zorg er daarom voor dat de artikelen goed ingepakt verzonden worden, zoals je het ook gekregen hebt. De klant is verplicht om DIY TEXTILE, binnen 8 dagen na aflevering, schriftelijk, mondeling of per email op de hoogte te stellen van het retourneren en te zorgen dat de retournering bij DIY TEXTILE binnen is. Bij de retournering per post dient een briefje met naam, ordernummer en rekeningnummer van de klant gevoegd te worden en dient de klant zorg te dragen dat het artikel zorgvuldig verpakt is. Bij overschrijding van deze termijn vervalt het recht op retourneren.